En
☰ منو

اخبار

کنسرت شیراز
رضا یزدانی در تاریخ 26 بهمن در تالار حافظ شیراز در 2 سانس به روی صحنه می رود.

مراکز فروش بلیت:

خرید اینترنتی: www.irantic.com

شهر افتاب: ٣٦٤٧٤٢٣٨

ابنوس: ٣٢٢٧٢٣٤٧

ماهور:٣٦٢٦٩٨٩٣

سارنگ:٣٦٣٠٣٩٢٢

باريتون:٣٦٣٦٤٩٤٤

ايران:٣٦٤٧٤٢٣٨