En
☰ منو

اخبار

بازتاب کنسرت و ۲۰سال فعالیت رضایزدانی در رسانه‌های بین‌المللی
پس از شروع و اجرای تور کنسرت‌های ۲۰سال با رضا یزدانی، برخی رسانه‌های غیر ایرانی در وبسایت و شبکه‌های مجازی‌شان نیز بازتابی از اولین کنسرت این تور در برج میلاد داشتند. 

برای مشاهده گزارش‌ها در سایتهای این رسانه‌ها به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید:

■ Radio Rock Rage / USA

■ Rocker Magazine / Egypt

■ World of Metal / Porugal 

■ Muso's Guide / England 

■ JL Interviews / Italy 

■ SkyLight / Greece 

■ E newspaper / Pakistan 

■ Vanguard Online / Britain